Jdi na obsah Jdi na menu
 

Služby

Služby a postup projekčních prací  

   Postup práce na projektu závisí na konkrétních okolnostech a rozsahu zakázky - s tím souvisí i stupeň potřebné projektové dokumentace a pochopitelně i celková cena. Jiný postup je například u novostaveb a jiný u rekonstrukcí, jinou dokumentaci vyžadují rodinné domy a jinou provozovny.... .

   Obvykle postupujeme tak, že se s klientem nezávazně sejdeme a na základě jeho požadavků a seznámením se s daným úkolem vypracujeme cennovou nabídku.

   Po odsouhlasení ceny, rozsahu prací a stanovení předběžných termínů začínáme pracovat na studii. Většinou pracujeme na více variantách, které se mohou lišit v prostorových i dispozičních konceptech. Klient tak dostává více možností se rozhodnout. V této fázi rovněž zohledňujeme požadavky a stanoviska dotčených orgánů jako je stavební úřad (např. regulativy územního plánu), životní prostředí, hygiena atd., které si k případu vyžádáme. Po té co se společně shodneme na tom, které řešení návrhu stavby nejlépe klientovi vyhovuje - vypracujeme konečnou verzi studie.

   Další fází projektu je projekt pro umístění stavby. Jedná se o stavební řízení jehož výsledkem je rozhodnutí o umístění stavby. Tato fáze projektu bývá dosti často sloučena s následující fází a tou je projekt ke stavebnímu povolení. Na základě odsouhlasené studie se v projektu dopracují technické součásti konstrukcí a různých komponent stavby - tak jak předepisuje stavební zákon a satavební úřad, na základě tohoto projektu, pak vydá stavební povolení.

   Stavba jakéhokoli objektu je velmi technologicky i technicky sloužitý konglomerát různých stavebních konstrukcí, materiálů a činností. Proto je vhodné dále projekt rozpracovat a zpřesnit v tzv. projektu provedení stavby, kde se podrobně specifikují jednotlivé součásti stavby jako jsou základy, stropy, prvky střechy a krovu, okna, dveře, podlahy, stěny atd.. Stanoví se jejich přesná dimenze, počet či množství, vyprojektují se konstrukční detaily složitějších konstrukcí, rozpracují se inženýrské sítě - elekto, voda, odpady,  apod..  Na takto detailně vyprojektovanou stavbu je pak možno nechat zpracovat rozpočet, který slouži jako podklad pro výběr dodavatele stavby a následnou smlouvu mezi investorem a stavební firmou.

   Nadstavbou projektové práce je také dohled nad prováděním stavby dle projektové dokumentace - tím může být technický dozor investora a zároveň i autorský dozor.

   Samozřejmostí je servis, který k našim projektům poskytujeme a to je zapracování nejrůznějších změn, které často vyplynou během výstavby nebo někdy  ještě během projednávání projektu na stavebním úřadě či s dotčenými orgány nebo účastníky řízení. Pokud si klient přeje vyřídíme  veškerá  správní řízení,, která s povolováním a prováděním stavby souvisejí a opatříme všechny potřebné dokumenty.