V2 BRTEČ STUDIE listopad 2011 - pohled ze zahrady ptačí