OVB KANCELÁŘE ČB V1_20110608-144154-562 - Výkres - 01 - 3D VARIANTA 2